Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van locale serviceclubs: Clubs die door het uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen en ook door persoonlijke inzet die doelen ondersteunen. Het algemene motto van Kiwanis is: "Serving the Children of the World".

Kiwanis heeft bovendien persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen door:

Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
Het dagelijkse toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander
zoals je zelf behandeld wil worden”.
Positief werken aan kansen die op je af komen.
Laten zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan
projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
Frequent bezoek aan Kiwanis blijvende en waardevolle vriendschappen op te bouwen.
Rechtvaardigheid en loyaliteit te bevorderen.
Kiwanis-Ede is sinds 1993 actief en in 1997 officieel "gecharterd" (opgenomen in het internationale Kiwanis). Club-Ede komt twee keer per maand bijeen in Restaurant Buitenzorg (één vergaderavond en één dineravond met lezing). Ad-hoc vinden er commissievergaderingen plaats bij de leden thuis. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende social events die de saamhorigheid bevorderen.